Lizzy Testen 2009

Endelige resultater fra Lizzy Testen 29.08.2009
Medlem Post1
Black Beer
(max=9)
Post2
My boy
(max=5)
Post3
The rocker
(max=5)
Post4
Bærdram
(max=8)
Post5
Lytteprøver
Tom Lizzy
(max=10)
Post6
Basketball
(max=15)
Post7
Lytteprøver
(max=15)
Sum
(max=67)

Arne G.
6 3 3 7 8 3 9 39

Grethe
5 5 2 7 5 6 7 37

Terje
5 3 3 8 2 3 11 35

Ingar
9 3 2 1 6 0 13 34

Roger P.
2 3 3 8 8 5 5 34

Bent
1 2 5 8 5 0 11 32

Geir Widar
2 2 3 5 3 1 13 29

Bjørn Morten
3 2 2 8 2 0 9 26

Kai
3 0 2 4 2 0 11 22

Ragnhild
1 3 3 5 1 3 3 19

Odd Harry
1 2 2 8 4 0 0 17

Geirmann
0 2 4 8 1 0 Ikke tilstede 15

Arne K.
2 2 0 4 2 0 3 13
[Oppdatert 07.02.2010]