POST 7 - Lizzy Testen 2006

Oversikt over besvarelser for de usedvanlig vanskelige lytteprøvene.

Oversikten viser antall korrekte besvarelser. Totalt 11 deltagere.
Melodi/Artist
Korrekte
Melodi 1: Arch Enemy
1
Melodi 2: Marion Raven
6
Melodi 3: Kiss
1
Melodi 4: Nickelback
3
Melodi 5: Ronnie le Tekrø
0
Melodi 6: Rage
3
Melodi 7: Whitesnake
3
Melodi 8: Deep Purple
2
Melodi 9: Keane
1
Melodi 10: Pagans Mind
3
Melodi 11: Rush
6
Melodi 12: Edguy
2
Melodi 13: Sinead O'Connor
7
Melodi 14: DIO
9
Melodi 15: Iron Maiden
5
[Oppdatert 11.09.2006]