Lizzy Testen 2004

Endelige resultater fra Lizzy Testen 21.08.2004
Medlem Bokstavjakt med løsningsord
(max=14(9+5))
Post1
Lizzy teori
(max=6)
Post2
Ikke bare Lizzy
(max=5)
Post3
Lizzy lytting
(max=10)
Post4
Lizzy smaking (Matstasjon)
(max=6)
Post5
Lizzy øvelse (Pilkast)
(max=15)
Post6
Generell lytting
(max=15)
Sum (max=71)
Arne 14 (9+5) 3 5 7 4 9 8 50
Roger P. 14 (9+5) 4 1 6 2 9 9 45
Roger M. 14 (9+5) 4 2 2 4 6 12 44
Stig Morten 9 (9+0) 2 2 4 4 12 10 43
Bent 14 (9+5) 2 2 1 4 6 11 40
Geir 9 (9+0) 3 3 1 5 9 10 40
Bjørn Morten 9 (9+0) 3 2 4 5 6 10 39
Terje 9 (9+0) 3 5 4 3 3 12 39
Ragnhild 14 (9+5) 4 4 3 4 0 7 36
Ingar 8 (8+0) 3 4 0 2 6 11 34
Irene 9 (9+0) 2 3 4 4 3 9 34
Gøran 8 (8+0) 2 3 1 2 3 11 30
Kai 4 (4+0) 1 4 1 3 3 11 27
Svennern 9 (9+0) 2 4 0 4 3 5 27
[Oppdatert 24.10.2004]